Jegeren fra himmelen

Du ser den langt oppe på himmelen med sitt lange vingespenn, mens den sagte flyr å skanner

horisonten for mat. De er gigantiske og har et vingespenn på nesten 2 meter. Den er i slekt med haukefamilien og er en av de største fuglene vi har her i Norge. Du ser dem ofte på Sørlandet og Østlandet. Det finnes mange forskjellige typer av denne fuglen. Den vi har i Norge heter for Buteo Buteo (Falco Buteo).

Mus våken kan bli opptil 52cm lang. I denne fuglefamilien er det hunnen som blir størst og kan veie mellom 400 -1 400g, mens hannen veier mellom 380 – 1 100 kg. Denne bredvingete rovdyret har mange forskjellige arter og kan forveksles med andre type hauker i haukefamilien. Stjerten til fuglen er som regel rett avskåret og fjærdrakten er kamuflasjefarget med svart, brun og hvite fjær.

Musvåken holder seg mest til i skogsområder, man kan ofte se dem flyvende sakte langt over bakkenivå. De elsker mest å jakte over åpne land, for da blir lettere å finne bytte den ser etter. Den spiser, som regel mindre til mellomstore pattedyr og varierer dietten sin. Den spiser både fasan, kaninøgler, slanger. Man kan også ofte se dem vandre over jorder for å lete etter ormer og insekter til barna sine i reirene. Musvåken er ingen typisk flokk fugl som andre fugler, men den kan ses sammen med andre våker der det er bra habitat for fuglen. En forfatter skrev en gang at han noen ganger kunne se 15 eller flere flokker med musvåk. En sjelden kan så mange som 20 musvåker bli observert på samme felt, omtrent 30 meter fra hverandre, så den kan ikke kvalifiseres som flokk dyr.

De er veldig territoriale skapninger, selv om det er sjeldent kan det utvikles kamper mellom musvåkene. Hvis den forflytter seg veldig nærme et annet pars reir eller territorium. Musvåk par lever sammen livet ut. Hvis en Musvåk skal tiltrekke seg en partner, utfører hannen en ritual flyving før våren for å lokke til seg hunnen. Når de skal legge egg bygger musvåken et relativt stort rede som består av friske grener som de legger høyt oppe i trær. De får opptil 2-4 egg, og eggene ser gråe og hvite ut. Ruge tiden varer cirka i 36 dager og begge kjønnene ruger på egget, mens de pleier de som er klekket ut. Ungene forlater redet sitt etter 45-50 dager.